Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Nieuws

Jan van Beers overleden

Jan was samen met Bernard Vekemans één van de grondleggers van het huidige Museum Vekemans.

Ca. 27 jaar geleden zijn Bernard en Jan gestart met het inrichten van een museum dat geheel gericht was op de geschiedenis van wassen en strijken gedurende de laatste 500 jaar.

De onuitputtelijke kennis van Jan, met hulp van wijlen Ton van der Tonnenkreek, heeft geresulteerd in een uniek museum met de naam: Het Wasch- en Strijkmuseum. Enig in z'n soort door de samenstelling van de collectie en de professionele presentatie ervan.

Ca. 8 jaar geleden werd er een tweede themacollectie met de naam "Museum Brabant Goedgemutst" aan het museum toegevoegd. Een collectie geheel gericht op de Brabantse volkscultuur. Wat Jan daarvan wist, grensde aan het ongelooflijke. In de daarvoor bestemde presentatieruimtes heeft Jan, samen met Ans van de Bosch, een representatieve collectie van Brabantse hoofdtooien en klederdrachten tesamen gebracht. 

Jan heeft jaren lang veel plezier beleefd aan het rondleiden van groepen bezoekers en aan het project "Jet en Jan" voor basisschoolleerlingen van groep 5.

Jan was ook bestuurslid van "Stichting Museum Vekemans". 

In alle opzichten zullen de medewerkers van "Museum Vekemans" Jan van Beers gaan missen.

Maar vooral zijn vrouw Annemie, kinderen en kleinkinderen zullen hem het meeste gaan missen.

Terug naar Nieuws